ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Είναι γεγονός ότι συχνά συγχέουμε την έννοια της Φυσικής Αγωγής με αυτή της φυσικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, έιναι ανάγκη να τονίσουμε πως όταν αναφερόμαστε στην Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής δεν εννοούμε μόνο την ενασχόλησή μας με μία φυσική δραστηριότητα, αλλά εστιάζουμε στην ευρύτερη ανάπτυξη του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, εμβαθύνουμε στην γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική ανέλιξή του.

   Με αφετηρία αυτή τη θέση, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η ενασχόληση με τη Φυσική Αγωγή ήδη από την προσχολική ηλικία. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να ενταχθεί η κίνηση  ως απαραίτητο εργαλείο σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης για την ολόπλευρη ανάπτυξη και εξασφάλιση της ψυχοσωματικής υγείας του νηπίου , κάτι που θα αποτελέσει ισόβια επένδυση. Άλλωστε, ένα νήπιο πρώτα μαθαίνει να κινείται και έπειτα μαθαίνει μέσα από την κίνηση.

    Ωστόσο, είναι φανερό ότι η αποτελεσματικότητα της Φυσικής Αγωγής στους χώρους των παιδικών σταθμών και των νηπιαγωγείων διασφαλίζεται μόνο με τη συμμετοχή Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι είναι σωστά καταρτισμένοι και κατέχουν ένα τέτοιο επιστημονικό υπόβαθρο , ώστε να παρέμβουν σωστά και εξατομικευμένα στο κάθε παιδί. Απαραίτητη ,όμως , προυπόθεση είναι η συνεργασία όλων των παιδαγωγών και ειδικοτήτων, που εργάζονται στην κάθε εκπαιδευτική δομή για μια πιο διεπιστημονική προσσέγγιση. Έτσι, με παιγνιώδη πάντα μορφή και με συνεργασία εξειδικευμένων επιστημονων υλοποιείται σωστά ένα αναλυτικό πρόγραμμα Φ.Α για το νηπιαγωγείο και τους παιδικούς σταθμούς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

   Η Φ.Α στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία αποσκοπεί:

  • στην δόμηση ενός υγειούς σώματος
  • στην πρόληψη ενάντια των χρόνιων παθήσεων
  • στην πρόληψη της παχυσαρκίας
  • στην εξέλιξη των γνωστικών,συναισθηματικών και ψυχοκινητικών πτυχών
  • στην οπτικοκινητική και αισθητηριακή ανάπτυξη ενός νηπίου
  • στην βελτίωση λεπτής και αδρής κινητικότητας 
  • στην βελτίωση της συγκέντρωσης της προσοχής

   Επομένως, αγαπητοί γονείς , είναι κάτι παραπάνω από προφανής η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα της Φ.Α στα παιδιά προνηπιακής και προσχολικής ηλικίας, έτσι ώστε να κατορθώσουν να χτίσουν ένα γερό και υγιές σώμα και πνεύμα , τα οποία θα τους συνοδέψουν κατά την διάρκεια της ενήλικης ζωής τους.

                                                                                  Πασσιά Χρυσούλα, 

                                                             .      Καθηγητρια Φυσικης Αγωγης, MSc